نماینده مردم تهران در دوره دهم مجلس شورای اسلامی درگذشت.