شورای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی از ایران خواست تا «بررسی حادثه هواپیمای اوکراینی را سرعت بخشد.»

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

شورای سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی از ایران خواست تا «بررسی حادثه هواپیمای اوکراینی را سرعت بخشد.»
سالواتور سیاچیتانو، رئیس شورای ایکائو گفت: «ما با مقامات هوانوردی غیرنظامی ایران تبادلات متعددی داشته ایم که در آن ما از مقامات ایرانی خواستیم تا تحقیقات این حادثه را مطابق با مقررات ضمیمه 13 ایکائو سرعت بخشند.»
در ضمیمه 13 آمده است که گزارش های حوادث 12 ماه پس از حادثه باید منتشر شود.
پرواز بین المللی 752 اوکراین، اندکی پس از بلند شدن از فرودگاه اصلی تهران در 8 ژانویه، سقوط کرد.
مقامات ایران گفتند که نیروهای ایران اشتباها به این پرواز شلیک کرده اند.
فرهاد پرورش، نماینده ایران در ایکائو به رویترز گفت به این شورا در مورد پیشرفت تحقیقات گزارش داده است.