مشاور احمدی‌نژاد در توئیتی عجیب درباره صلح با آمریکا نوشت: مصلحت باشد با آمریکا هم صلح می‌کنیم.