امروز شنبه 18 آبان ارزش سبد دارندگان سهام عدالت با کاهش نسبت به روز قبل مواجه شد و به ۹ میلیون و سیصد هزار تومان رسید.