چهل و یکمین نماینده مجلس یازدهم هم به کرونا مبتلا شد.