رئیس سازمان خصوصی سازی در واکنش به انتشار اخباری درباره تغییر خود، گفت: این خبر را نه تایید می‌کنم و نه تکذیب.