عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی با اشاره به رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان، نسبت به رفع ایرادهای این مصوبه ابراز امیدواری کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی با اشاره به رد شدن طرح تأمین کالاهای اساسی از سوی شورای نگهبان، نسبت به رفع ایرادهای این مصوبه ابراز امیدواری کرد.
طحان‌نظیف در یادداشتی توییتری نوشت: «‌طرح یارانه معیشتی مجلس، اقدام خوبی در جهت کمک به خانوارهای کم درآمد است. مخالفت دولت یا ایرادهای مصوبه منجر به لغو کل مصوبه نخواهد شد‌؛ اگر مجلس منابع تامین این طرح را متعین، مشخص و قابل تحقق سازد. شورای نگهبان به همکاری با مجلس در این خصوص ادامه می‌دهد. به رفع ایراد امیدواریم».

گفتنی است طبق مصوبه مجلس دولت ملزم به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی می‌شد. در این طرح، ماهانه مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و ۶۰ هزار تومان برای سایر دهک‌ها به حساب یارانه نقدی این خانوارها واریز می‌شد.
دولت از ابتدا با این مصوبه مخالفت کرد و حاضر به تأمین مالی آن نشد. درنتیجه طرح از سوی شورای نگهبان و با استنتاد به اصل ۷۵ قانون اساسی، رد شد.