قیمت هر کیلو شقه گوسفندی در میادین میوه و تره بار ۱۰۷ هزار تومان و نرخ هر کیلوگرم مرغ تازه ۲۰ هزارو ۴۰۰تومان اعلام شده است.براساس آخرین نرخ‌نامه میادین میوه تره‌بار، مرغ تازه هر کیلوگرم با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، مرغ منجمد ۱۵ هزار تومان، ران تازه بوقلمون هر کیلوگرم ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان، سینه تازه بوقلمون هر کیلوگرم ۶۲ هزار و۵۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود. در بخش گوشت قرمز نیز نرخ هر کیلو ران تازه گوسفندی ۱۲۸هزار و ۴۰۰تومان، سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان، ران تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۱۳ هزار تومان، سردست تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۱۱ تومان، گوشت چرخ‌کرده مخلوط تازه هر کیلوگرم ۷۸ هزار و۲۰۰تومان، لاشه کامل یا شقه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۷ هزار تومان، لاشه کامل یا شقه بوقلمون هر کیلوگرم ۳۸ هزار و۹۰۰تومان است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

براساس آخرین نرخ‌نامه میادین میوه تره‌بار، مرغ تازه هر کیلوگرم با نرخ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان، مرغ منجمد ۱۵ هزار تومان، ران تازه بوقلمون هر کیلوگرم ۵۹ هزار و۸۰۰ تومان، سینه تازه بوقلمون هر کیلوگرم ۶۲ هزار و۵۰۰ تومان به مصرف‌کنندگان در میادین میوه و تره بار عرضه می‌شود.

در بخش گوشت قرمز نیز نرخ هر کیلو ران تازه گوسفندی ۱۲۸هزار و ۴۰۰تومان، سردست تازه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۵ هزار تومان، ران تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۱۳ هزار تومان، سردست تازه گوساله هر کیلوگرم ۱۱۱ تومان، گوشت چرخ‌کرده مخلوط تازه هر کیلوگرم ۷۸ هزار و۲۰۰تومان، لاشه کامل یا شقه گوسفندی هر کیلوگرم ۱۰۷ هزار تومان، لاشه کامل یا شقه بوقلمون هر کیلوگرم ۳۸ هزار و۹۰۰تومان است.

قیمت ماهی قزل‌آلای تازه نیز در میادین نیز براساس نرخ نامه هر کیلوگرم ۴۲ هزار تومان است.