در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته که با افت همراه بود، ۲.۰ درصد (۲۲۰هزار تومان) افزایش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱ میلیون و ۲۱۲هزار تومان و ۲۱ میلیون و ۱۱۷هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و۷۲۷هزار تومان رسیده است.