در حادثه ابتدا خودروی حامل شهید فخری زاده مورد تیرانداز قرار گرفته و بعد خودروی نیسان منفجر شده و شهید فخری‎زاده به دلیل جراحات وارده در بیمارستان به شهادت رسیده و دو همراه وی مجروح شده اند.