مشاور رسانه ای رئیس جمهور در توئیتی به تصویب طرح جنجالی جدید مجلس واکنش نشان داد.