بررسی گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در خصوص طرح شفافیت آرای نمایندگان در دستور کار هفته جاری مجلس قرار گرفت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مجلس شورای اسلامی در هفته جاری در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علنی خواهد داشت.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار و بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن در دستور کار جلسات علنی نمایندگان قرار دارد.

همچنین بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درباره طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل و بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری به آن ها خواهند پرداخت.

نمایندگان در جلسات علنی هفته جاری به بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی، بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین آلات و هر گونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب، بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان، بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد طرح جهش تولید دانش بنیان، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر الحاقی به موافتقنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح الحاق ۹ تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۵ به ماده ۳۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، بررسی گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان و بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه؛ خواهند پرداخت.

همچنین رسیدگی به سؤال احد آزادی خواه نماینده ملایر از وزیر راه و شهرسازی و همچنین سؤال سیدسلمان ذاکر نماینده ارومیه از وزیر جهاد کشاورزی در دستورکار روز سه شنبه نمایندگان قرار دارد.

بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی، بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد بررسی کیفیت تأمین و توزیع نهاده های دامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد بررسی وضعیت مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها؛ از دیگر مواردی است که نمایندگان در جلسات هفته جاری مجلس به آن خواهند پرداخت.