رئیس جمهور گفت: امیدواریم خرید و انتقال واکسن کرونا در هفته‌های آینده انجام شود