گروه خودروسازی سایپا اسامی منتخبان پیش فروش یک ساله محصولات خود را اعلام کرد.