پریناز ایزدیار عکسی متفاوت را در فضای مجازی منتشر کرد.