تصویری از احسان علیخانی مجری برنامه عصر جدید و مادرش را می بینید.