"امیرآبادی" نماینده مجلس از احتمال اخراج بزرسان آژانس سخن گفته است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

امیرآبادی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است:

# اگر تحریم رفع نشود، بازرسان آژانس را سوم اسفند اخراج می‌کنیم

 # مقام معظم رهبری تمام مسیرهای سوءاستفاده دولت آمریکا را بست.

# برجام کاملا یک قرارداد یک‌طرفه شد و با آمدن ترامپ برجام پاره شد.

#  اروپایی ها عرضه ایستادن در مقابل آمریکا نداشته و ندارند.

#  نباید به اروپایی ها امید می بستیم.

 آقایان اقتصاد کشور را به تماس مکرون و سفر نخست وزیر ژاپن گره زدند