سفیر کشورمان در یمن، به تحولات اخیر در آمریکا و حمله هواداران ترامپ به کنگره واکنش نشان داد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حسن ایرلو با اشاره به تحولات چهارشنبه شب در آمریکا و هجوم عدهای از طرفدارن ترامپ به ساختمان کنگره این کشور در توییتی نوشت: «این آغاز فروپاشی آمریکا نیست، بلکه فصل آخرآن است، که نشان دهنده عبور مردم از احزاب جمهوریخواه و دموکرات یعنی خسته شدن از دموکراسی وکاپیتالیسم است،

ترامپ کنار گذاشته می شود، ولی مردم ضدنظام سرمایه داری باقی خواهند ماند و آمریکا را مانند تایتانیک با تمام کشورهای وابسته خود غرق خواهند کرد.»