سلمان بن عبدالعزیز، اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

خبرگزاری عربستان ویدیویی را منتشر کرد که نشان می دهد سلمان روز جمعه در شهر نئوم ، اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کرده است.

۱۷ دسامبر ، عربستان رسماً تزریق واکسن کرونا را آغاز کرد.

در تاریخ ۲۵ دسامبر نیز رسانه های سعودی ویدیویی از دریافت واکسن توسط محمد بن سلمان ، ولیعهد سعودی را منتشر کردند.