عکسی از سمانه پاکدل و هادی کاظمی را مشاهده می‌کنید.