پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بعد از فیلم پری یک قرار ملاقات گذاشتیم و با هم صحبت کردیم. از او پرسیدیم دنبال چه چیزی هستی؟ در سینما به چه نوع کارهایی علاقه داری؟ او گفت فقط می خواهم در فیلم های خیلی خوب بازی کنم. او می خواست فقط با کارگردانان مطرح و معتبر کار کند. اگر نگاهی به کارنامه کاری اش بیندازید می بینید که خیلی جاها کوتاه نیامده. یادم است که ایرج قادری برای فیلم طوطیا می خواست با او کار کند.

قادری فقط یک عکس از او در فیلم «پری» دیده بود. دوست داشت خودش را ببیند و با هم صحبت کنند. برای همین قرار گذاشتیم و هر سه با هم به یک رستوران رفتیم. ایرج قادری او را برای نقش اصلی فیلمش می خواست. پارسا پرسید چه زمانی فیلم شما کلید می خورد و بعد از جواب ایرج قادری گفت همان زمان بهرام بیضایی می خواهد کار جدیدش را شروع کند، برای همین نمی توانم پیشنهاد شما را بپذیرم.

ایرج قادری پرسید مگر شما قرار است در آن فیلم بازی کنید؟ گفت نمی دانم ولی نمی خواهم اگر بیضایی بخواهد در فیلمش بازی کنم درگیر بازی در فیلم دیگری باشم و نتوانم با او کار کنم.

ایرج قادری یک نگاه عجیبی به من کرد و وقتی پارسا رفت گفت می خواهم به او نقش اول بدهم در آن بازی کند، حالا او می خواهد منتظر بنشیند که اگر احیانا بهرام بیضایی فیلم ساخت شاید یک نقشی هم به او بدهند. بعد با خنده گفت به نظرت پارسا پیروزفر حالش خوب است؟

اما من فکر می کنم به هر حال هر کسی برای خودش آرزوهایی دارد و می خواهد مسیر زندگی اش را بر پایه آنها تعیین کند. به ایرج قادری گفتم شما کارگردان خوبی هستید اما پارسا دوست دارد در فیلم های خاص بازی کند، نباید از او دلخور شوید.