کمر درد از رایج ترین دردهاست که به ویژه سراغ کارمندان پشت میز نشین می آید.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

متخصص فیزیوتراپی می تواند با انجام درمان  کمر درد  با فیزیوتراپی باعث کاهش درد مفصل کمر و بازگشت و بهبود تحرک به مفصل به شما کمک کند.

همه دردهای ناحیه تحتانی کمر یک شکل نیستند و درمان های فیزیوتراپی  کمر  باید بر اساس علائم بروز  درد کمر  انجام شود. زمانی که معاینه فیزیکی مفصل به صورت کامل انجام شد متخصص فیزیوتراپی علائم و مواردی خاصی که باعث بروز کمر درد شده اند را ارزیابی می کند و یک برنامه درمانی مخصوص هر بیمار برای درمان کمر درد برای او طراحی می کند.

درمان ها شامل موارد زیر است:

1-  درمان  کایروپراکتیک مانند حفظ ستون مهره ها، بهبود تحرک مفصل و بافت های نرم

2- تمرینات خاص استقامتی و انعطافی

3- دادن آموزش های لازم به  بیماران  برای مراقبت ازمفصل کمر

4- آموزش های لازم برای یادگیری روش های صحیح بلندکردن اشیاء،خم شدن، نشستن، چگونگی انجام صحیح وظایف روزمره در خانه و محل کار و نحوه صحیح خوابیدن

5- کمک کردن برای انجام تمرینات فیزیوتراپی به صورت صحیح برای بهبود سلامتی

6- استفاده از گرما و سرما درمانی و تحریک الکتریکی عصب ها برای کاهش درد کمر