سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران سه پرونده به ریاست قاضی شقاقی رسیدگی شد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

احمد مومنی راد در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: در جلسه دادگاه مطبوعات به پرونده  مدیر مسئول پایگاه میز نفت به اتهام نشر مطالب خلاف واقع رسیدگی شد که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم  را با اکثریت آرا مجرم ندانست.

وی افزود: همچنین رسیدگی به پرونده صاحب امتیاز خبرگزاری مهر به  اتهام نشر مطالب خلاف واقع  پرونده دوم مورد رسیدگی در دادگاه مطبوعات بود که هیات منصفه در اتهام فوق الذکر متهم  را با اکثریت آرا مجرم دانست  و با اکثریت آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

وی در پایان گفت: پرونده سوم مربوط به  مدیر مسئول خبرگزاری ایلنا و مسئول فنی خبرگزاری و اتهام هر دو متهم  جریحه دار کردن عفت عمومی بود که  هیات منصفه به اتفاق آرا متهمان را مجرم دانست و متهم اول را  به اتفاق آرا مستحق تخفیف ندانست و با اکثریت آرا متهم دوم را مستحق تخفیف دانست.