امروز دوشنبه ارزش سهام عدالت نسبت به روز گذشته کاهش یافت.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

ارزش سهام عدالت  در مقایسه با روز گذشته، ۰.۴درصد (۴۷هزار تومان) کاهش یافت.

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۱میلیون و ۶۰۱هزار تومان و ۲۱میلیون و ۸۵۰هزار تومان رسید.

ارزش ۶۰درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶میلیون و ۹۶۱هزار تومان رسیده است.