خبرآنلاین/ مشاور سیاسی سابق رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه ایران باید به جای برجامِ زمان‌دار به ثبات استراتژیک بیاندیشد، نوشت: در اجلاس مونیخ، رهبران آمریکا و اروپا، صرفا از بازگشت به ۵+۱ و تشکیل آن، و ضرورتِ یافتنِ راهی مناسب برای پرونده هسته‌ای ایران همراه با مسائل منطقه‌ای سخن گفتند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

حمید ابوطالبی، مشاور سابق حسن روحانی در یک رشته توئیت با بررسی صحبت‌های اخیر بایدن به موضوع مذاکره ایران و آمریکا پرداخت.

وی نوشت: بایدن دراجلاس مونیخ به نکات مهمی پرداخت: برعکس ترامپ که سیاستی آمریکایی براساس“نخست آمریکا”می‌خواست، سخنان بایدن بر“بازگشت آمریکا”به سیاست سنتی چندجانبه‌گرایانه استوار بود: اتحاد فراآتلانتیک؛ تحکیم‌ پیمان ناتو؛ ارزش‌های دموکراسی؛ رقابت با چین؛ مهار روسیه؛ تغییرات اقلیمی؛ عدم اشاعه؛

وی در سیاست عدم اشاعه، گذرا به موضوع هسته‌ای ایران اشاره کرد و گفت: آماده‌ایم با ۵+۱ در مورد هسته‌ای ایران همکاری کنیم؛ دقیقا همانند ماکرون که گفت: باید به کمک شرکایمان به راه حلی مناسب درخصوص پرونده هسته‌ای ایران دست پیدا کنیم؛ یا خانم مرکل که از موضع آمریکا در موضوع هسته‌ای ایران حمایت کرد:

ازاین رو: ۱) دراجلاس مونیخ، رهبران آمریکا و اروپا، صرفا از بازگشت به ۵+۱ و تشکیل آن، و ضرورتِ یافتنِ راهی مناسب برای پرونده هسته‌ای ایران همراه با مسائل منطقه‌ای سخن گفتند؛ ۲) هیچ کس، نه تنها نامی از JCPOA نبرد، بلکه حتی به آن و ضرورت بازگشت طرفین به برجام هم اشاره‌ای نکرد؛

۳) علت اصرار آمریکا به برداشتن گام اول توسط ایران، همین امر است؛ تا پس از آن و برای ادامه راه، ۵+۱ تشکیل شود؛ ظاهرا اروپا هم با این سیاست موافق بوده ودلیل دعوت EU از ۵+۱ نیز چیزی جز این نیست؛ ‌تا:‌ ایران تعهدات هسته‌ای برجام را اجرا کند، و آمریکا و اروپا هم از شدّت تحریم‌ها برای گامهای بعدی بکاهند.

۴) اگر این برداشت درست باشد، برجام ققنوسی است که باتوجه به مکانیزم ماشه و وضعیت حقوقی آمریکا، برداشتن هر گامی بدون آتش مذاکره مستقیم در مورد آن، همانگونه که قبلا نوشته‌ام، خطایی استراتژیک است؛ ‌چه اول آمریکا تحریم‌ها را بردارد، یانخست ایران به تعهداتش برگردد، ‌و یا ترکیبی زمانی از آن‌ها باشد؛

۵) چرا که باید وضعیتی پدید آورد تا پیش از هراقدامِ عملی، «ثبات و دوامِ» آن اصالت داشته باشد؛ وگرنه شرایط آتی ایران همواره تابعی از سیاست های افراد در آمریکا خواهد بود، و امکان برنامه ریزیِ با ثبات و دائمی از کشور و همگان سلب خواهد گردید؛ براین مبنا، ایران باید:

* به جای سیاست بازگشت ترتیبی به برجام، سیاستی جدید دراندازد؛

* فرمالیسم ۵+۱ومیانجیگری EU+E3 را برهم زند؛

* به جای برجامِ زمان‌داربه ثبات استراتژیک بیاندیشد؛

* به تجمیع تواناییهاومذاکره مستقیم ‌روی‌ آورد؛

* مذاکره جامع برای حل مشکلات ایران وآمریکا را برگزیند