شمارش معکوس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی و محدودیت بازرسان آژانس برای نظارت تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد.

حجم ویدیو: 6.60M | مدت زمان ویدیو: 00:03:07