یک پاراموتورسوار در بهبهان سقوط و برخورد شدیدی با خودروی پراید کرد.