رئیس فراکسیونسهام عدالت مجلس اظهار کرد: زمان قطعی واریز سود سهام عدالت مشخص شد.