سحرزکریا در جدیدترین پست اینستاگرامی خود نشان داد که از مردم عصبانی است.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش نشان24: سحر زکریا جزء بازیگرانی است که در چند وقت گذشته کلی حاشیه ساز بوده است.

سحر زکریا در جدیدترین فعالیت اینستاگرامی خود با انتشار یک صفحه سیاه رنگ اینطور نوشت: امروز فهمیدم هر چه میکشیم از خود میکشیم، متاسفم ، مردمی که خود به دنبال دروغ باشند همان بهتر که ملعبه دست همکارانم شوند.

سحر زکریا

این بازیگر معروف ادامه داد: از امروز به تمام کسانی که گفتند سر کار نیستی واین صحبتها را میکنی ثابت خواهم کرد که سر کار میروم من هم مانند دوستان پول به جیب میزنم، اگر حرفی زدم واقعی بود ، پس لیاقتتان همان کسانیست که طر فدارشانید، مگر عقلم کم است، خوش باشید، از تمام عزیزانی که حرف مرا فهمیدنند، سپاسگزارم ، ولی چیزی که معلوم است باید مانند بقیه دوستان که به خود بنده می گویند به فکر خود باش ومردم را رها کن من هم همین کار را میکنم.

موفق باشید ، چون بعضیها نمیدونند تو همین مجازی مافیا یی عجیب وجود داره و قرار نیست از مجازی برم روش همکارانم رو پیش میگیرم که تو همین اسال گذشته کوچیک کوچیکاشون با تبلیغات کلی پول به جیب زدن اونوقت من نشستم حق رو میگم سر من خراب میشید.