خبرگزاری ایلنا نوشت: حسن خلیل آبادی، عضو شورای شهر تهران استعفا داد.