ایلنا/ غلامحسین اسماعیلی سحنگوی قوه قضاییه جنایی بودن پرونده آزاده نامداری را منتفی دانست.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

غلامحسین اسماعیلی سحنگوی قوه قضاییه در نشست هفتگی خود درباره مرگ زنده‌یاد آزاده نامداری گفت: هنوز خبری درباره خودکشی خانم  آزاده نامداری در پزشکی قانونی واصل نشده است.  ماهیتا اظهار نظری انجام نشده است. خبری  در ارتباط با اظهار نظر پزشکی قانونی منتشر شد که از طرف پزشکی قانونی واصل نشده بود.

 وی افزود: تا امروز بررسی های قضایی و  پزشکی قانونی جنایی بودن این موضوع را منتفی می‌داند و این پرونده یک پرونده جنایی نیست. با توجه به اینکه اوضاع احوال پرونده و بررسی ها حکایت از این دارد که این پرونده جنایی نیست در سایر جهات در فضای آرام مبتنی بر اظهار نظر  پزشکی قانونی و ابعاد کارشناسی قاضی مربوطه تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

اسماعیلی در پایان اظهار کرد: بایستی اجازه بدهیم فضای جامعه فضای آرامی باشد اکنون که اثبات شده جنایت در پی نبوده است بایستی تا اظهار نظر  توسط پزشکی قانونی و بازپرس پرونده منتظر ماند.