مشاور امنیت ملی عراق در دیدار با سفیر مصر در بغداد بر اهمیت تفاهم میان مصر و ترکیه و عربستان و ایران تاکید کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش خبرگزاری نینا، قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق با ولید محمد اسماعیل، سفیر مصر در بغداد دیدار ‌در رابطه با روابط دوجانبه وآخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه بحث ورایزنی کردند.

الاعرجی در این دیدار تاکید کرد: تفاهم میان مصر و ترکیه و عربستان و ایران مهم و به سود منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: مردم منطقه از جنگ و بحران خسته شده اند و خواستار ثبات و پیشرفت است.

دو طرف در این دیدار بر اهمیت ثبات و خروج از بحران تاکید کردند.