مهر/ «کریس مورفی» سناتور آمریکایی امروز اذعان کرد: اگر تسلیحات آمریکا نبود، سعودی‌ها تمایل بیشتری برای رابطه با ایران نشان می‌دادند.