پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

 در حالی که اغلب رسانه های اروپایی جمله "مبارزه با رژیم صهیونیستی یک وظیفه عمومی است" را به عنوان تیتر نخست گزارش خود انتخاب کرده اند، رسانه های رژیم صهیونیستی تعبیر "اسرائیل نه یک کشور، بلکه یک پادگان تروریستی است" را بازتاب داده اند.