مجری یکی از برنامه های تلویزیون، در انتن زنده تلویزیون، به طور ناخواسته روزه خواری کرد.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

این مجری زن برنامه “به خانه برمی گردیم”، پس از اماده شدن غذا از اشپز خواست مزه غذا را امتحان کند.

او پس از این عمل، متوجه اقدام ناخواسته خود شد.

مجری تلویزیونمجری تلویزیون

مجری تلویزیون