بعد از ثبت نام لاریجانی برای انتخابات ریاست جمهوری در نشست خبری با صحبت های کنایه آمیز گفت: حوزه اقتصاد نه پادگان است نه دادگاه. این اظهارات لاریجانی با انتقادات تند نمایندگان مجلس همراه شد.