گروه «سرایاالقدس» فیلمی از لحظه پرتاب و اصابت موشک قاسم با سر جنگی ۴۰۰ کیلوگرمی به هدفی نظامی در خان یونس را منتشر کرد.

حجم ویدیو: 3.48M | مدت زمان ویدیو: 00:02:04