پاسخ مردم به دو شاخص اصلی برای تعیین رئیس جمهور آینده را ببینید.

حجم ویدیو: 8.36M | مدت زمان ویدیو: 00:03:48