کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه با اولگ سیرومولوتف معاون وزیر امور خارجه روسیه دیدار و دو طرف درخصوص مبارزه با تروریسم و افراط گرایی گفت و گو و رایزنی کردند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

به گزارش وزارت امور خارجه روسیه، سفیر ایران در مسکو و معاون وزیر امور خارجه روسیه درخصوص مسائل مهم بین المللی در عرصه ضدتروریستی و افراط گرایی گفت و گو کردند.  

جلالی و سیرومولوتف، دورنمای همکاریهای ایران و روسیه در مبارزه با تروریسم را بررسی و مورد تبادل نظر قرار دادند.

ایران و روسیه در سالهای اخیر همکاریهای گسترده ای در عرصه مبارزه با تروریسم بین المللی داشتند.

تهران و مسکو به همراه بغداد چند سال پیش مرکز مبادله اطلاعات در عرصه تروریسم برای مبارزه با گروه های تروریستی بویژه گروه داعش در پایتخت عراق دایر کردند که تاکنون برای مبارزه با تروریست ها فعالیت می کند.

ایران و روسیه همچنین در مبارزه با داعش در سوریه نقش مهمی ایفا کرده و کمک ها و حمایت های این دو کشور از سوریه موجب شکست سنگین و مرگبار گروه تروریستی داعش به رغم حمایت برخی کشورهای منطقه و غرب از آن شد.

در زمان حاضر نیز ایران و روسیه برای مبارزه با تروریسم و تهدیدهای امنیتی ناشی از فعالیت و حضور گروه های تروریستی در افغانستان با یکدیگر همکاری می کنند.