عکسی که جواد رضویان ب سام درخشانی و پژمان بازغی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.