مدیر مسئول روزنامه جوان در توئیتی نوشت: تلاش برای تجدیدنظر در صلاحیت لاریجانی ادامه دارد.