کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: آنچه من در روز اول کاری بصورت یک دستورالعمل اجرایی صادر خواهم کرد این است که یک بررسی ظرف یک ماه نخست کارم انجام می دهم که بتوانیم یارانه نقدی ۵ دهک پایین درآمدی جامعه را افزایش دهیم

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

محسن  مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های خود گفت:‌  یکی از کارهای اساسی که باید در روز نخست کاری بصورت فرمان صادر شود این است که تمام بخشنامه های مانع تولید از بین برود و بخشنامه های باز کننده راه تولید بلافاصله جایگزین شود.

وی اضافه کرد: آنچه من در روز اول کاری بصورت یک دستورالعمل اجرایی صادر خواهم کرد این است که یک بررسی ظرف یک ماه نخست کارم انجام می دهم که بتوانیم یارانه نقدی 5 دهک پایین درآمدی جامعه را افزایش دهیم.

مهرعلیزاده گفت: پس از بررسی یارانه نقدی سه دهک نخست جامعه را 5 برابر و دو دهک چهارم و پنجم را سه برابر کنیم.

وی با بیان اینکه براساس محاسبات صورت گرفته این اقدام حدود 60 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد افزود: این رقم به 40 هزار میلیارد تومان فعلی اضافه می شود.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: به این ترتیب با توجه به حذف رانت های پنهان در انرژی که در حال حاضر به میزان بیش از 70 هزار میلیارد تومان است، بخش قابل توجهی از در آمدها وارد زندگی مردم به ویژه تولید خواهد شد که بخشی از آن هم به صورت مستقیم وارد زندگی مردم می شود.

وی گفت:​ قیمت حامل های انرژی در مصراف شخصی و خانگی را افزایش نمی دهیم اما رانت هایی که در حال حاضر در انرژی به ویژه حامل های آن و سوخت وجود دارد، برای واحدهای بزرگی که محصولشان با قیمت آزاد به مردم داده می شود، در خصوص این واحدها یارانه ها حذف می شود و بخشی از این یارانه ها به شکل مستقیم وبه صورت یارانه نقدی به 5 دهک پایین جامعه پرداخت خواهد شد.

مهرعلیزاده اصلی ترین کار خود را رفع نابسامانی های اقتصادی و فشارها وکاستی ها در ابعاد مختلف که به شکل روزمره به جامعه تحمیل می شود بیان کرد وافزود: در دو دهه چالش های اساسی در فضاهای مختلف هم اقتصادی هم اجتماعی ومسائل دیگر داشتیم که اکنون بسیاری از آنها به بحران تبدیل شده است.

وی گفت: مهمترین برنامه من آن است که با یکسری از اقدامات اجرایی این نابسامانی ها و کاستی ها را رفع کنم.  بیکاری بحث تولید، موانع تولید، رانت و فساد را از جمله نابسامانی های اقتصادی است.