روایت حذف شرخری از قول نایب رئیس مجلس را مشاهده می کنید.

حجم ویدیو: 1.30M | مدت زمان ویدیو: 00:00:51