علی لاریجانی در پستی اینستاگرامی، فیلمی از کوهپیمایی صبحگاهی اش منتشر کرد.