مسئولین ستاد جوانان، اقشار و گروه‌ها، تبلیغات و رسانه، استان‌ها و پشتیبانی ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی منصوب شدند.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

مسئولین ستادی عبدالناصر همتی نامزد ریاست جمهوری سیزدهم منصوب شدند.

براین اساس، افراد ذیل به عنوان مسؤلین ستادی این کاندیدا منصوب شدند.

«سعید الله‌بداشتی» مسئول ستاد جوانان، «سهیل شریف» به عنوان معاون اقشار و گروه‌ها، «آرام رشیدی» به عنوان معاون تبلیغات و رسانه و «سعید نورمحمدی» به عنوان معاون استان‌ها و ... هاشمی به عنوان معاون پشتیبانی این ستاد منصوب شدند.