محسن هاشمی: مگر آقازادگی بد است؛ مبنای شیعه بر آقازادگی است.

حجم ویدیو: 2.71M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38