رنگ انتخاباتی محسن مهرعلیزاده نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست‌جمهوری مشکی انتخاب شده است.