ریحانه سادات رئیسی گفت: پدر زمانی که وارد قوه قضائیه شد حقوقش را نصف کرد و بعد باز هم آن را کمتر کرد.

حجم ویدیو: 813.31K | مدت زمان ویدیو: 00:00:33