بر اساس قرعه‌کشی مرتضی حیدری، مجری مناظره‌ها، ابراهیم رئیسی اولین کاندیدایی است که به سوالات مناظره پاسخ می دهد.