پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

برای محرومیت زدایی باید طرح و برنامه داشت.

محرومیت زدایی در بحث های تفریح و سلامت مردم است.

طرح واحد انرژی دارم که طبق آن حق مردم از انرژی پرداخت شود.

طرح غذایی هم دارم که طبق آن به هر ایرانی روزانه ۲۵۰۰ کالری انرژی برسانیم.